- Na straży pokoju
  - Ostatnie tchnienie
  - Transformacja
  - Rezerwiści
  - Hobby
  - Banerek
  - Linki wojskowe
  - FORUM JW. 2366

Call me!Ostatnie Tchnienie - JW. 2366
Tuż przed wyburzeniem, i po ... a później to już WSPOMNIENIE czyli - gruz i pył - rok 2004 - 2006.

Zdjęcia (marzec 2006) które w tej części wstawiłem zaliczyłem do grupy II... czyli ostatnie tchnienie byłej J.W 2366 Wszystkie zdjęcia z tej grupy dostałem od byłego mieszkańca Rogowa Macsurfa, i tak.
  - 01 to budynek baterii ogniowych I, II, III, IV . I i II znajdowały się na parterze, III i IV (moja) na pierwszym piętrze           wejście prawe.
  - 02 za ogrodzeniem baterie ogniowe wraz ze szczytem budynku V bateri i bateri dowodzenia.
  - 03 szczyt budynku V bateri, bateri dowodzenia.
  - 04 bateria remontowa.

  - 01 i 03 zdjęcia przedtawiają ten sam budynek bateri ogniowych tylko że już ze znakiem
        Teren prywatny wstęp wzbroniony .
  - 02 zdjęcie to chyba stołówka.
  - 04 kotłownia.
  - 05 stara kotłownia wewnątrz z podpisami fal.

  - 01 Zdjęcie to hangar za mojej służby był tu cały sprzęt pułku...wyrzytnie KUB, stacje SSWN, STZ, KOW, BRDM itp.
  - 02 Wartownia nr 1 , w wartowni był też areszt.
  - 03 Strzelnica, (2002 r.) a właściwie to była kiedyś strzelnca.

Wartownia nr. 2 Obwodnica .

Zdjęcia poniżej przedstawiają Wartownię nr 2. oraz obwodnicę, zaliczyłem ogólnie w jednosce 55 wart .


Wspomnienie...
...czyli gruz i pył...maj 2006

No i stało się... po J.W 2366 w Rogowie pozotało tylko wspomienie . Zdjęcia króre zamieszczam poniżej przysłał mi kolega Macsurf . Porównanie ich z powyższymi zdjęciami nie sprawi zapewne kłopotu .
  - 01 Na tych gruzach był budynek baterii I II III IV.
  - 02 Sterta gruzu na pierwszym planie to pozostałość po baterii remontowej.
  - 03Widok na baterie ogniowe i remontową .
  - 04 Bateria dowodzenia jeszcze stoii ("dowódca" schodzi ostatni ...).
     Pozostałe zdjęcia nie wymagają już opisu.

JW. 2366
sierpień 2007 r.

Zdjęcia przysłane przez kol.Piotra Czapelskiego

  - 01 budynek sztabu.
  - 02 budynek sztabu inne ujecie.
  - 03 stołówka.
  - 04 stołowka (od tyłu).
  - 05 wartownia nr.1.
  - 06 wartownia (od tyłu).
  - 07 hangar sprzety baterii ogniowych.
  - 08 biuro PKT.
  - 09 punkt ładowania i rozładowania broni.
  - 10 gdzieś tu była kantyna.
  - 11 za tym ogrodzeniem stały baterie JW. 2366.
  - 12 hangar sprzętu baterii dowodzenia. (za moich czasów na górze był magazyn mundurowy).
  - 13 hangar sprzętu baterii dowodzenia.
  - 14 „wpisy” wartowników.
  - 15 zmiana warty - na tym samym posterunku co 14 lat temu, tym razem ze swoimi dziećmi.
  - 16 tej plaży nie da się zapomnieć.

Początek