- Na straży pokoju
  - Ostatnie tchnienie
  - Transformacja
  - Rezerwiści
  - Banerek
  - Hobby
  - Linki wojskowe
  - FORUM JW. 2366

Call me!

 
      

ROGOWO
JEDNOSKA WOJSKOWA
2366

82 paplot w latach 1951-1967
75 paplot w latach 1967-1990
99 paplot i 2 pplot w latach 1990-1998
Rozkazem D-cy Wojsk Lądowych Nr Pf 9 z dnia 12.03.1998r w terminie do dnia 31.12.1998r. JW. 2366 ROGOWO rozformowano.


DOWÓDCY PUŁKU


mjr. Tichon Szutyn

1944

mjr. Iwan Gołowniew

1944-1945

mjr. Czesław Otrębski

1952-1953

mjr. Tadeusz Kiczkowiak

1953-1955

Marian Stefaniuk

1955-1959

ppłk. Stanisław Zakrzewski

1959-1961

ppłk. dypl. Jan Malanda

1961-1965

ppłk. dypl. Józef Pawełko

1965-1971

ppłk. Hieronim Jagodziński

???

mjr. Jan Szulecki

???

mjr. dypl. Jerzy Żmijewski

???

mjr. Norbert Bociuk

???

mjr. Krzysztof Kondracki

???

mjr dypl. Bogdan Konder

???

mjr Czesław Pryjomski

???

płk dypl. Krzysztof Mruk

1987-1995

ppłk dypl. Krzysztof Krawczak

do 11 XI 1998

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów żołnierzy Jednostki Wojskowej 2366 w Rogowie. Żołnierzy którzy w różnych okresach tam służyli, lub jeszcze służą zawodowo w innych jednostkach, a także od osób którzy mieszkali na terenach byłej jednostki. Ja służyłem w wojsku od 25.10.1982 r. do 19.10.1984 r. Pierwsze pół roku służby byłem jako kanonier elew - operator SW - KUB przy W.S.O.W.O.P.L w Koszalinie. Od 10 kwietnia 1983 r. do 19.10.1984 r. czyli do końca służby w J.W 2366 PUŁKU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ w ROGOWIE. Zdjęcia zamieściłem od najstarszych, czyli falowo.

Opis menu

 - Na straży pokoju - to zdjęcia pochodzące z lat w których J.W 2366 " żyła ".
 - Ostatnie tchnienie - to co jeszcze pozostało po J.W 2366, i można jeszcze zobaczyć.
 - Transformacja - przemiana JW. 2366.
 - Rezerwiści - żołnierze którzy służli w JW. 2366 i przyczynili się do powstania tej strony.